Znalecké posudky v IT

Znalecké posudky soudního znalce (jednatel a společník Pulsar s.r.o.) :

  • výpočetní technika – HW, SW,sítě, aktivní a pasivní prvky  sítí,  technický stav a zjištění obvyklé ceny
  • vybavení domácností spojené s oddlužením dle insolvenčního zákona
  • kancelářská technika – kancelářské stroje a zařízení kanceláří
  • lékařská technika a zařízení ordinací a lékařských pracovišť
  • laboratorní technika a zařízení laboratoří

Jednatel Ing. Zdeněk Jelínek –  znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne 8. 10. 1997 č.j. Spr. 673/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací kancelářská a výpočetní technika, vybavení kanceláří, lékařské a laboratorní přístroje a zařízení a oboru kybernetika, odvětví kybernetická odvětví různá, specializace hardware, lékařská a laboratorní technika, komunikační přístroje, počítačové sítě, software, informační technologie, informační systémy, databáze

Více na www.posudek.cz

  •  Kontakt : posudek@posudek.cz
  •  Mobil : +420  603 427 013
  • Kancelář : +420 532 091 071