Mobilní aplikace pro kontrolu stavu majetku

Nabízíme software pro insolvenční správce a likvidátory.

Mobilní evidence stavu majetku.

Technologie TEMPUS obsahuje mobilní řešení pro evidenci a kontrolu stavu majetku. Jedná se o uživatelsky přívětivé prostředí, které umožní jednoduchým způsobem zdokumentovat stav majetku, včetně fotodokumentace přímo v terénu a evidovat rozdíly. K této evidenci lze přiřadit elektronické dokumenty a pro účely komunikace s jinými subjekty je aplikace vybavena přehledným reportingem.

Aplikace pomůže likvidátorům  a insolvečním správcům sledovat stav  majetku s pomocí chytrého telefonu. Software je poskytován formou pronájmu. V podstatě jde o vytvoření fotodokumentace předmětů likvidační či konkurzní podstaty spojenou se správou jednotlivých věcí s přiřazením elektronických dokumentů, jako například evidenčních listů, servisních protokolů, nabídek k odkupu atd.  Software poskytuje naprostý přehled o stavu podstaty.

Software je poskytován formou pronájmu na dobu trvání likvidace subjektu nebo po dobu trvání konkurzu.

Měsíční pronájem je stanoven na 1 650 Kč + DPH nejméně s fixační dobou na půl roku – 9 900.- Kč + DPH. Částka je účtována měsíčně nebo ji lze zaplatit jednorázově  s tím, že při této variantě platby po je nabytí 6 měsíců  snížen pronájem SW na 1 300 Kč + DPH na dobu neurčitou.

Pro variabilitu řešení bude cena stanovena dohodou.