Před vstupem do likvidace

Pokud firma vznikla notářským zápisem (s.r.o., akciová společnost, družstvo…), je třeba domluvit se nejprve s notářem, který  ověří jednání  valné hromady, či schůze družstevníků, i když je třeba ve společnosti  jediný společník.
Na valné hromadě u notáře je tedy povolán likvidátor a je stanoven den vstupu do likvidace.  Notář  vyjede zápis z rejstříku trestů a  likvidátor u notáře podepíše prohlášení o tom, že mu dle zákona nic nebrání funkci likvidátora vykonávat, a také ověří podpisový vzor. Notář také podá návrh na zápis do Obchodního rejstříku, doprovázený soudním poplatkem. Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace je pak nutno zpracovat účetní závěrku s daňovým přiznáním na zvláštním formuláři, a vše odevzdat do měsíce na finanční úřad. Ke dni vstupu do likvidace musí být vypracována vstupní rozvaha (opíše se prakticky z předešlého dne) a vypracuje se soupis jmění (pokud nějaké je). To jsou všechny úkony, které je třeba  učinit.

Pro subjekty ostatní (o.p.s., spolky……) stačí zápis z nejvyššího orgánu (pozor na lhůty pro svolání), kde se rozhodne o likvidaci k určitému datu a je povolán likvidátor. K návrhu zápisu na soud z www.justice.cz je třeba prohlášení likvidátora s ověřeným podpisovým vzorem (můžeme zaslat vzor) a výpis z rejstříku trestů. Můžeme zaslat i vzor zápisu z jednání nejvyššího orgánu. Likvidace pak probíhá dle stejného scénáře, jako pro s.r.o., akciovky, družstva…..
Termín vstupu do likvidace je dobré zvolit k nějakému prvnímu v měsíci.  V průběhu likvidace je třeba myslet na řádné roční závěrky. Ode dne vstupu do likvidace do konce roku a pokud se likvidace protáhne, poněvadž není ze zákona časově omezena, řádné roční závěrky a daňová přiznání.