Smlouva s likvidátorem, ceník.

Likvidátor je proveden celou likvidací. Veškerá podání obdrží v pravý čas vyhotovená pouze k podpisu a odeslání na připravenou adresu. O procesu likvidace nemusí vědět vůbec nic. Nic jednoduššího již není. Kontaktujte nás – likvidace@pulsar.cz. Poradíme, jak začít. Telefon 603427013

Ceník za plnou asistenci likvidátorovi (jsme plátci DPH). 

 • Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) bez majetku, bez věřitelů, dlouhodobě nepodnikající (mimo akciovou společnost). Jedná se o základní cenu pro obecně „mrtvý“ subjekt a celý proces likvidace ve dvou splátkách :
  • Cena 2 x 2 500 Kč + 21 % DPH (celkem pouze 5 000.- Kč + DPH  – nejméně za půl roku činnosti, druhá splátka cca až po 4 měsících)
 • Běžná společnost s ručením omezeným, v.o.s., o.p.s., družstvo, bytové družstvo, spolek,  obecně subjekt s majetkem, s minimem zaměstnanců, a postupným útlumem činnosti v likvidaci (mimo akciovou společnost):
  • Cena 2 x 3 000 Kč + 21 % DPH
 • Subjekt s věřiteli a s majetkem, se zaměstnanci, nebo subjekt, kde majetek nepostačuje  na insolvenční řízení, subjekt se soudními spory, subjekt na hranici insolvenčního návrhu
  • Cena 2 x 3 500 Kč + 21% DPH
 • Akciová společnost:
  • Cena 2 x 6 500 Kč + 21%  DPH
 • Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) s již rozpracovanou likvidací bez majetku a věřitelů. Předpokladem je již provedené nejméně  zveřejnění v Obchodním věstníku a zajištění archiválií s místně příslušným archivem a naplnění dalších úkolů likvidace adekvátní sleva nebo pouze jedna splátka.
 • Zaslání instrukcí k návrhu na výmaz z veřejného rejstříku včetně prezentací 1 500.- Kč+ DPH

Smlouvu, ve které je popsána celá činnost poradenství, po možné základní domluvě zejména na ceně (telefon 603427013, E-mail pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz)  v případě zájmu o pomoc stáhněte a uložte, doplňte na první straně v tabulce, a také ve stati ceny za dílo  dle níže uvedeného ceníku nebo dle domluvy. Podepsanou smlouvu zašlete prostřednictvím E-mail likvidace@pulsar.cz, datové schránky nebo poštou (2x). ID – datová schránka : 6z5vrbc. Ihned po podpisu smlouvy zahajujeme činnost.

Postup likvidace pouze pro informaci je zde. Ale nemusíte jej číst, nebudete to potřebovat.

V rámci smlouvy  připravíme a zašleme základní dokumenty likvidace hotové, ve většině případů pouze k podpisu:

 • Poradíme v přípravě likvidace – s termínem, s tím, co je nutné učinit
 • Zašleme vzor rozhodnutí nejvyššího orgánu o zrušení subjektu s likvidací 
 • Pokud to neudělá notář, zašleme
  • prohlášení likvidátora s podpisovým vzorem
  • pokyny k podání návrhu na zápis likvidace ve veřejném rejstříku s přesným zněním zapisovaných skutečností včetně výzvy věřitelům a včetně vzoru
 • Texty ke druhému zveřejnění v Obchodním věstníku
 • Dopisy věřitelům  a dotčeným orgánům
 • Dopisy věřitelům s výzvou na doplnění přihlášky do likvidace
 • Dopisy věřitelům s popřením nevykonatelné pohledávky
 • Tabulku k zápisu přihlášek do likvidace s aktivními vazbami
 • Dopisy  správcům daně s žádostí o souhlas s výmazem
 • Dopis na místně příslušný archiv s žádostí o projednání archiválií a s tabulkami na rozčlenění archiválií
 • Konečnou zprávu likvidátora s vyčíslením likvidačního zůstatku a návrhu na jeho rozdělení
 • Žádost na finanční úřad o udělení souhlasu s ukončením činnosti daňového subjektu a podáním návrhu na výmaz
 • Zápis z jednání nejvyššího orgánu o schválení postupu likvidace, poslední účetní závěrky, likvidačního zůstatku,  a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 
 • Dopis na příslušný soud s žádostí o schválení postupu likvidace u nucených likvidací
 • Prohlášení o trestním řízení proti subjektu
 • Prohlášení o soudních sporech
 • Prohlášení o uspokojení přihlášek do likvidace
 • Prohlášení o uschování dokumentů z likvidace
 • Instrukce k vypracování návrhu na výmaz – případně vypracujeme

Další dokumenty, které vyplynou ze specifických podmínek postupu likvidace budou zaslány stejným způsobem – připravené i s adresou pouze k podpisu a odeslání.

Dotazy (domluva na ceně, úprava smlouvy):


*Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele uvádí, že pokud by vznikl mezi prodávajícím a spotřebitelem spotřebitelský spor, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení takových spotřebitelských sporů je podle jmenovaného zákona Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).