Smlouva se zájemcem, ceník.

Ceník za asistenci likvidátorovi (jsme plátci DPH). Cena za služby je prováděna zásadně fakturací s vyznačenou splatností faktur.:

 • Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) bez majetku, bez věřitelů, dlouhodobě nepodnikající (mimo akciovou společnost). Jedná se o základní cenu pro obecně „mrtvý“ subjekt a celý proces likvidace ve dvou splátkách :
  • Cena 2 x 2 500 Kč + 21 % DPH (celkem pouze 5 000.- Kč + DPH  – nejméně za půl roku činnosti, druhá splátka cca až po 4 měsících)
 • Běžná společnost s ručením omezeným, v.o.s., o.p.s., družstvo, bytové družstvo, spolek,  obecně subjekt s majetkem, s minimem zaměstnanců, a postupným útlumem činnosti v likvidaci (mimo akciovou společnost):
  • Cena 2 x 3 000 Kč + 21 % DPH
 • Subjekt s věřiteli a s majetkem, se zaměstnanci, nebo subjekt, kde majetek nepostačuje  na insolvenční řízení, subjekt se soudními spory, subjekt na hranici insolvenčního návrhu
  • Cena 2 x 3 500 Kč + 21% DPH
 • Akciová společnost:
  • Cena 2 x 6 500 Kč + 21%  DPH
 • Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) s již rozpracovanou likvidací bez majetku a věřitelů. Předpokladem je již provedené nejméně  zveřejnění v Obchodním věstníku a zajištění archiválií s místně příslušným archivem a naplnění dalších úkolů likvidace adekvátní sleva nebo pouze jedna splátka
 • Zaslání instrukcí k návrhu na výmaz z veřejného rejstříku včetně prezentací 1 500.- Kč+ DPH

Smlouvu, ve které je popsána celá činnost poradenství, po možné základní domluvě zejména na ceně (telefon 603427013, E-mail pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz)  v případě zájmu o pomoc stáhněte a uložte, doplňte na první straně v tabulce, a také ve stati ceny za dílo  dle níže uvedeného ceníku nebo dle domluvy. Podepsanou smlouvu zašlete prostřednictvím E-mail likvidace@pulsar.cz, datové schránky nebo poštou (2x). ID – datová schránka : 6z5vrbc. Ihned po podpisu smlouvy zahajujeme činnost.

Postup likvidace pouze pro informaci je zde. Ale nemusíte jej číst, nebudete to potřebovat.

Dotazy (domluva na ceně, úprava smlouvy):


Výhody pro likvidátora, pokud se nechá likvidací provést:

Námi nabízený postup je rozhodně nejlevnějším řešením. Kromě poplatku za poradenství dle výše uvedeného ceníku je třeba uhradit jen sazbu za zveřejnění v Obchodním věstníku (2 178.- Kč včetně DPH). Likvidátorem  je povolána, a zůstává osoba, blízká subjektu – jednatel, člen představenstva, člen výboru družstva, majoritní akcionář a pod. Je tomu tak i u likvidací z moci soudní, pokud to není insolvenční správce. Společnost dobře zná, disponuje všemi platebními prostředky jak doposud, a nemusí mít obavy z případné špatné činnosti najatého likvidátora. Zná také svého účetního. Likvidátor povolaný ze subjektu nemusí nikoho zaučovat ani hlídat, předávat někomu materiály. Nemusí se obávat delšího období likvidace, pokud vyvstanou nějaké problémy, a tím zvýšených nákladů na externího likvidátora.  Likvidátor, pokud postačují finance, může být standardně odměňován za zodpovědnost za likvidaci (jako statutár). Likvidace není časově nikterak omezena. Jen platí některé termíny, zejména účetní které je nutno plnit, ale to také patří do standardní oblasti. Likvidátor také neriskuje, že se jeho společnost dostane do nepravých rukou při jejím případném prodeji. I po výmazu jsou údaje o společnosti dostupné a celá historie firmy je k nahlédnutí.

V případě nutnosti pomůžeme s podáním insolvenčního návrhu.

Vzdálenost od Brna naprosto nerozhoduje. Spojení je nataženo všude.  Pomáháme při likvidaci v současnosti   firmám v Praze, Ústí nad Labem, Olomouci, několika v Ostravě, Hradci Králové, Brně………Vše probíhá elektronicky prostřednictvím E-mail, (ale při dotazech je možno použít i Skype, WhatsApp, Viber….co komu vyhovuje), nebo telefonicky v rámci běžné pracovní doby. Pokud je to možné, komunikujeme prostřednictvím E-mail kdykoliv, bez časového omezení, i o víkendech a svátcích.

 • E-mail: likvidace@pulsar.cz,
 • Kancelář : +420 532 091 071
 • Mobil: + 420 603 427 013
 • ID datové schránky :6z5vrbc

*Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele uvádí, že pokud by vznikl mezi prodávajícím a spotřebitelem spotřebitelský spor, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení takových spotřebitelských sporů je podle jmenovaného zákona Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).