Smlouva s likvidátorem, ceník služeb.

 

Likvidátor je proveden celou likvidací. Veškerá podání obdrží v pravý čas vyhotovená pouze k podpisu a odeslání na připravenou adresu. O procesu likvidace nemusí vědět vůbec nic. Nic jednoduššího již není. Kontaktujte nás – likvidace@pulsar.cz. Poradíme, jak začít. Telefon 603427013

Ceník za plnou asistenci likvidátorovi (jsme plátci DPH):

 1. Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) bez majetku, bez věřitelů, dlouhodobě nepodnikající (mimo akciovou společnost). Jedná se o základní cenu pro obecně „mrtvý“ subjekt a celý proces likvidace ve dvou splátkách
  • Cena 2 x 2 500 Kč + 21 % DPH (celkem pouze 5 000.- Kč + DPH  – nejméně za půl roku činnosti, druhá splátka cca až po 4 měsících)
 2. Běžná společnost s ručením omezeným, v.o.s., o.p.s., družstvo, bytové družstvo, spolek,  obecně subjekt s majetkem, s minimem zaměstnanců, a postupným útlumem činnosti v likvidaci (mimo akciovou společnost):
  • Cena 2 x 3 000 Kč + 21 % DPH
 3. Subjekt s věřiteli a s majetkem, se zaměstnanci, nebo subjekt, kde majetek nepostačuje  na insolvenční řízení, subjekt se soudními spory, subjekt na hranici insolvenčního návrhu
  • Cena 2 x 3 500 Kč + 21% DPH
 4. Akciová společnost:
  • Cena 2 x 6 500 Kč + 21%  DPH
 5. Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) s již rozpracovanou likvidací bez majetku a věřitelů po dohodě se slevou až na polovinu. Předpokladem je již provedené nejméně  zveřejnění v Obchodním věstníku a zajištění archiválií s místně příslušným archivem .
 6. Pokud je smlouva uzavřena před datem vstupu subjektu do likvidace, půlroční doba platnosti smlouvy začíná až s datem vstupu.
 7. Zaslání instrukcí k návrhu na výmaz z veřejného rejstříku včetně prezentací 1 500.- Kč+ DPH
 8. Obecná konzultace k postupu likvidace se zasláním některého z dokumentů v obecné podobě (bez konkrétního vyplnění, které generujeme na základě smlouvy z počítače) 500 Kč + DPH.
 1. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu MS Word .docx
 2. Návrh smlouvy ke stažení je ve starém formátu MS Word .doc
 3. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .odt
 4. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .pdf
 5. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .xps

Smlouvu, ve které je popsána celá činnost poradenství, po možné základní domluvě zejména na ceně (telefon 603427013, E-mail pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz)  v případě zájmu stáhněte a uložte, doplňte na první a druhé straně v tabulce, a také ve stati ceny za dílo  dle níže uvedeného ceníku nebo dle domluvy. Podepsanou smlouvu zašlete prostřednictvím E-mail likvidace@pulsar.cz, datové schránky nebo poštou (potom 2x). ID – datová schránka : 6z5vrbc. Ihned po podpisu smlouvy zahajujeme činnost. Pokud je smlouva podepsaná ještě před datem vstupu do likvidace, časové omezení smlouvy platí až od data vstupu.

Postup likvidace pouze pro informaci je zde. Ale nemusíte jej číst, nebudete to potřebovat.

Dotazy (domluva na ceně, úprava smlouvy):


*Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele uvádí, že pokud by vznikl mezi prodávajícím a spotřebitelem spotřebitelský spor, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení takových spotřebitelských sporů je podle jmenovaného zákona Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).