Smlouva se zájemcem, ceník.

Likvidátor nemusí znát nic z toho, co je pod odkazem „Postup likvidace“. Obdrží v pravý čas dle harmonogramu likvidace vygenerovaná podání včetně adres. Jen je podepíše a odešle. Má možnost komunikace prostřednictvím E-mail, telefonu, i nástrojů sociální komunikace (FB, Skype, Viber, WhatsApp…).

Potřebujete pomoci s účetnictvím v likvidaci? Zašleme kontakt na našeho odborníka v účtování v likvidacích a konkurzech.

Je to nejlevnější způsob likvidace. Vše je napsáno ve smlouvě. Stačí ji stáhnout, podepsat a odeslat nám ji. 

Smlouvy ke stažení ve všech  běžných  formátech psaných dokumentů:

Ceník za asistenci likvidátorovi:

 • Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) bez majetku, bez věřitelů, dlouhodobě nepodnikající (mimo akciovou společnost). Jedná se o základní cenu pro obecně „mrtvý“ subjekt a celý proces likvidace ve dvou splátkách :
  • Cena 2 x 2 500 Kč + 21 % DPH (celkem pouze 5 000.- Kč + DPH  – nejméně za půl roku činnosti, druhá splátka cca až po 4 měsících)
 • Běžná společnost s ručením omezeným, v.o.s., o.p.s., družstvo, bytové družstvo, spolek,  obecně subjekt s majetkem, s minimem zaměstnanců, a postupným útlumem činnosti v likvidaci (mimo akciovou společnost):
  • Cena 2 x 3 000 Kč + 21 % DPH
 • Subjekt s věřiteli a s majetkem, se zaměstnanci, nebo subjekt, kde majetek nepostačuje  na insolvenční řízení, subjekt se soudními spory, subjekt na hranici insolvenčního návrhu
  • Cena 2 x 3 500 Kč + 21% DPH
 • Akciová společnost:
  • Cena 2 x 6 500 Kč + 21%  DPH
 • Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) s již rozpracovanou likvidací bez majetku a věřitelů. Předpokladem je již provedené nejméně  zveřejnění v Obchodním věstníku a zajištění archiválií s místně příslušným archivem a naplnění dalších úkolů likvidace adekvátní sleva nebo pouze jedna splátka
 • Zaslání instrukcí k návrhu na výmaz z veřejného rejstříku včetně prezentací 1 500.- Kč+ DPH

Smlouvu, ve které je popsána celá činnost poradenství, po možné základní domluvě zejména na ceně (telefon 603427013, E-mail pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz)  v případě zájmu o pomoc stáhněte a uložte, doplňte na první straně v tabulce, a také ve stati ceny za dílo  dle níže uvedeného ceníku nebo dle domluvy. Podepsanou smlouvu zašlete prostřednictvím E-mail likvidace@pulsar.cz, datové schránky nebo poštou (2x). ID – datová schránka : 6z5vrbc. Ihned po podpisu smlouvy zahajujeme činnost.

Ceník služeb pro likvidace z rozhodnutí subjektu i z moci soudní je uveden níže. Poradenská činnost začíná u nových likvidací zápisem likvidace v Obchodním rejstříku.

Smlouva je platná půl roku, za tuto dobu lze likvidaci zvládnout s rezervou. Smlouva po této době automaticky zaniká. Po vypršení platnosti smlouvy lze dohodnout pokračování poradenství za jednotnou paušální cenu 500 Kč za započatý měsíc + 21%DPH. Pokud zdržení v likvidačním procesu prokazatelně zavinila třetí strana, poradenství pokračuje bezúplatně i po vypršení platnosti smlouvy na základě vzájemné dohody.

Platby jsou standardně rozděleny  na dvě stejné poloviny se splatností faktur 14 dní (nebo je možno dohodnout nebo ve smlouvě vyznačit platbu jednorázově, potom je  splatnost 31 dní). Splatnost na poloviny je nastavena tak, že termín úhrady vyprší vždy až po zaslání odpovídajících materiálů v dané etapě likvidace. Zájemce tedy nic neriskuje. Faktura na druhou platbu je zaslána minimálně po třech měsících po zveřejnění tak, aby mohla být ještě zaúčtována do likvidace. V době splatnosti druhé faktury jsou poskytnuty veškeré zbývající dokumenty v likvidaci. Platbu hradí likvidovaný subjekt jako nutný výdaj likvidace, pokud je subjekt plátce DPH, což je většina společností, uplatní odpočet. Pokud je platba hrazena z jiných zdrojů, stává se plátce věřitelem svého subjektu v likvidaci.

Postup likvidace je zde. Ale nemusíte jej číst, nebudete to potřebovat.

Pozn. O tom, zda platí či neplatí smlouva zaslaná jako sken prostřednictvím prostého E-mail se stále diskutuje, a stále není jednotný názor. Je pravdou, že z hlediska informatika je průkazná hlavička stránky, případně celý zdrojový kód. Ale co na to třeba finanční úřad při kontrole….

Dotazy (domluva na ceně, úprava smlouvy):

Poradenství v daňové oblasti a účetnictví poskytujeme pouze rámcově, co se týče termínů a pod. Na tuto oblast nemáme přímo ve firmě specialistu, neboť by to velmi výrazně zvýšilo cenu, a přitom drtivá většina subjektů již má účetního, který dlouhodobě tuto oblast zajišťuje.  Pokud máte problém, například se sestavením závěrek, doporučíme vám erudovaného odborníka, který má zkušenosti jak s účtováním v likvidacích, tak i konkurzech. Domluva na rozsahu práce i na honorování těchto prací pak už zůstává na vás. Naše společnost na zprostředkování nikterak neprofituje, jen sdělíme kontakt. Můžeme  také předat pouze některé zkušenosti z proběhlých likvidací. Zkušeností máme mnoho, jen nejsme na daně a účetnictví přímí odborníci. Na druhé straně z pomoci více než 200 firmám máme mnoho  zpětných vazeb.

Jednatel společnosti Pulsar s.r.o. poskytuje z pozice dlouholetého emeritního presidenta Komory správců majetku a likvidátorů, a z pozice emeritního konkursního správce jednorázové konzultace pro osoby, které nemají, nebo ještě nemají s námi podepsanou smlouvu. Vždy dle telefonické dohody (603 427 013) nebo ujednání prostřednictvím E-mail likvidace@pulsar.cz. .

Informace : 603427013,  532091071, E-mail: pulsar@pulsar.cz, likvidace@pulsar.cz ID dat. schránky: 6z5vrbc


Výhody pro likvidátora, pokud se nechá likvidací provést:

Námi nabízený postup je rozhodně nejlevnějším řešením. Kromě poplatku za poradenství dle výše uvedeného ceníku je třeba uhradit jen sazbu za zveřejnění v Obchodním věstníku (2 178.- Kč včetně DPH). Likvidátorem  je povolána, a zůstává osoba, blízká subjektu – jednatel, člen představenstva, člen výboru družstva, majoritní akcionář a pod. Je tomu tak i u likvidací z moci soudní, pokud to není insolvenční správce. Společnost dobře zná, disponuje všemi platebními prostředky jak doposud, a nemusí mít obavy z případné špatné činnosti najatého likvidátora. Zná také svého účetního. Likvidátor povolaný ze subjektu nemusí nikoho zaučovat ani hlídat, předávat někomu materiály. Nemusí se obávat delšího období likvidace, pokud vyvstanou nějaké problémy, a tím zvýšených nákladů na externího likvidátora.  Likvidátor, pokud postačují finance, může být standardně odměňován za zodpovědnost za likvidaci (jako statutár). Likvidace není časově nikterak omezena. Jen platí některé termíny, zejména účetní které je nutno plnit, ale to také patří do standardní oblasti. Likvidátor také neriskuje, že se jeho společnost dostane do nepravých rukou při jejím případném prodeji. I po výmazu jsou údaje o společnosti dostupné a celá historie firmy je k nahlédnutí.

V případě nutnosti pomůžeme s podáním insolvenčního návrhu.

Vzdálenost od Brna naprosto nerozhoduje. Spojení je nataženo všude.  Pomáháme při likvidaci v současnosti   firmám v Praze, Ústí nad Labem, Olomouci, několika v Ostravě, Hradci Králové, Brně………Vše probíhá elektronicky prostřednictvím E-mail, (ale při dotazech je možno použít i Skype, WhatsApp, Viber….co komu vyhovuje), nebo telefonicky v rámci běžné pracovní doby. Pokud je to možné, komunikujeme prostřednictvím E-mail kdykoliv, bez časového omezení, i o víkendech a svátcích.

 • E-mail: likvidace@pulsar.cz,
 • Kancelář : +420 532 091 071
 • Mobil: + 420 603 427 013
 • ID datové schránky :6z5vrbc
 • adresa pro zaslání  smlouvy : Pulsar, s.r.o., Šumavská 31 a, 602 00  Brno