Náklady na likvidační proces.

  • V případě s.r.o., a.s., komanditní společnosti, družstva – poplatek notáři za notářský zápis jednání nejvyššího orgánu ( od 6 tis. Kč)
  • Soudní poplatek za zápis likvidace, likvidátora a výzvy věřitelům (1 tis. Kč u notáře, jinak 2 tis. Kč). Některé subjekty jsou od soudního poplatku osvobozeny ( např. o.p.s.)
  • Zveřejnění výzvy věřitelům v Obchodním věstníku – při zapsané předchozí výzvě v rejstříku jedenkrát – 1 100 Kč včetně DPH, u subjektů, které vstoupily do likvidace před 1.9.2019 dvakrát – 2 200 Kč včetně daně. U spolků, o.p.s. stačí výzva zapsaná v rejstříku.
  • Ověřování podpisů, poštovné cca 500 Kč
  • Poradenství 6 tis. Kč včetně DPH (2 x 2500 Kč bez DPH)