Náklady na likvidační proces.

Likvidátor je proveden celou likvidací. Veškerá podání obdrží v pravý čas vyhotovená pouze k podpisu a odeslání na připravenou adresu. O procesu likvidace nemusí vědět vůbec nic. Nic jednoduššího již není.

Kontaktujte nás – likvidace@pulsar.cz. Poradíme, jak začít. Telefon 603427013

NÁKLADY V PRŮBĚHU LIKVIDACE

 • V případě s.r.o., a.s., komanditní společnosti, družstva – poplatek notáři za notářský zápis jednání nejvyššího orgánu ( od 6 tis. Kč)
 • Soudní poplatek za zápis likvidace, likvidátora a výzvy věřitelům (1 tis. Kč u notáře, jinak 2 tis. Kč). Některé subjekty jsou od soudního poplatku osvobozeny ( např. o.p.s.)
 • Zveřejnění výzvy věřitelům v Obchodním věstníku – při zapsané předchozí výzvě v rejstříku jedenkrát – 1089 Kč včetně DPH, u subjektů, které vstoupily do likvidace před 1.9.2019 nebo výzvu nezapsali dvakrát – 2178 Kč včetně daně. U spolků, o.p.s. stačí výzva zapsaná v rejstříku v „Ostatních skutečnostech“.
 • Ověřování podpisů, poštovné cca 300 až 500 Kč
 • Poradenství 5 400 Kč bez DPH (2 x 2700 Kč bez DPH) po dobu celé likvidace za „mrtvý“ subjekt

Návrh smlouvy v různých formátech textového dokumentu, jaký Vám vyhovuje (obsah je vždy stejný):

    1. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu MS Word .docx
    2. Návrh smlouvy ke stažení je ve starém formátu MS Word .doc
    3. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .odt
    4. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .pdf
    5. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .xps
Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.)
Místnost 013
Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Jelínek, jednatel společnosti
Tel.: +420 603427013
(Náhradní e-mail v případě výpadku:zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
ID datové schránky: 6z5vrbc