Nabídka SW – Stavební deník,

Firma Pulsar s.r.o. byla založena v roce 1993 a od té doby se zabývala dodávkami HW a SW.  Produkty byly nabízeny ve dvou kamenných obchodech a na internetu. Aby byla dodržena tradice, nabízíme několik velmi zajímavých a sofistikovaných softwarových řešení ve spolupráci s firmami, se kterými dlouhodobě udržujeme pracovní kontakty.

Elektronický stavební deník pro dopravní stavby

Elektronický stavební deník je určen pro interní pracovníky a externí subjekty a splňuje příslušnou legislativu České Republiky. Zahrnuje moduly:

  • Správa uživatelů
  • Elektronické podpisy
  • Hlavní stavební deník
  • Stavební deníky jednotlivých stavebních objektů v rámci dopravních staveb

Elektronický stavební deník je vytvořen jako webová aplikace primárně pro prohlížeče je Internet Explorer verze,  Chrome a  FireFox. Aplikace pracuje s SQL databází a má definované role jednotlivých účastníků. Deníky lze filtrovat a v rámci nich vyhledávat jednotlivé události.

Deník eviduje jednotlivé události na stavbě, klimatické podmínky, počty strojů a osob na stavbě, nástupy prací, ukončení prací, přejímky, odsouhlasování prací v rámci jednotlivých technologických vrstev a konstrukčních celků, eviduje změny a jejich řešení a ostatní skutečnosti stavby v souladu s platnou legislativou.

Elektronický stavební deník je kompatibilní s modulem BOZP.

Bezpečnost práce v rámci dopravních staveb

Řešení obsahuje systém mobilních check listů pro provádění obchůzek BOZP v terénu a webovou aplikaci pro přehledný reporting a sdílení záznamů s dodavateli. Součástí je systém ověřených podpisů přímo v terénu a systém vypořádávání neshod.

Kontrola kvality staveb

Modul zajišťuje evidenci přejímek, vad a nedodělků v rámci pozemních staveb. Nabízené řešení zahrnuje mobilní aplikace pro práci v terénu, desktopové aplikace jako stavební dispečink v oblasti jakosti staveb a webovou aplikaci pro zapojení dodavatelů v rámci procesu odstraňování vad a nedodělků.

Modul je kompatibilní s Elektronickým stavebním deníkem.

Bezpečnost práce

Řešení obsahuje systém mobilních check listů pro provádění obchůzek BOZP v terénu a webovou aplikaci pro přehledný reporting a sdílení záznamů s dodavateli.

 

Řízení dokumentace pozemních staveb

Modul je určen pro schvalování platných dokumentů. Připomínkování a distribuci na dodavatele v rámci výstavby. Řešení je doplněno systémem Změnových listů a evidencí komunikace v rámci projektu.

  • Kancelář : +420 532 091 071