Legislativa

Zákony, dotýkající se likvidace:

Od 1. ledna 2014 je v platnosti zákon č. 90/2012 Sb ze dne 25. ledna 2012  o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Z pozice likvidátora je třeba pečlivé pročtení odpovědnosti statutárů.
Likvidace je řešena od §187 nového Občanského zákoníku č. 89/2012. V hrubé zásadě je opsáno to, co bylo v Obchodním zákoníku od §68. Zůstává zveřejnění, postup likvidátora, účetní závěrky i archivace, kterou musí likvidátor zabezpečit na pevně stanovenou dobu. Zůstává většina příloh k návrhu na výmaz ve finále likvidačního procesu.
Nové zákony v platnosti od 1.1.2014 – vybrané pasáže, týkající se likvidací: Jsou vybrány ty pasáže, které se dotýkají přímo likvidací. Dokument je v pdf zde.
Nařízení vlády č. 184/2019 Sb. upravuje zveřejnění výzvy věřitelům. Z portálu Zákony pro lidi je zde

Změnil se i insolvenční zákon č. 182/2006Sb.  změnami v zákoně č. 294/2013 (www.sbirka.cz). Na to, že je zákon v platnosti teprve od 1.1.2008 je změn velmi mnoho.

Odměna likvidátora podléhá zdanění daní z příjmů fyzických osob dle § 6 odst. 1 písm. b) a také odvodům na sociální a zdravotní pojistné.

Příjem likvidátora je považován podle §6 odst. 1 písm c) bod 2 za příjem ze závislé činnosti, takže podléhá zdravotnímu pojištění. Je nutné dodržet minimální vyměřovací základ, pokud by příjem byl pouze z této činnosti.
Pro sociální pojištění jsou v §3 odst. 1 písm. b) bod 17 za zaměstnance považováni i likvidátoři, příjem tedy bude také sociálnímu pojištění podléhat. Účast vzniká překročením hranice příjmu 3500 Kč hrubého v měsíci. Pouze pokud odměna tuto částku překročí, je třeba likvidátora k sociálnímu pojištění přihlašovat. Za příjem je považováno i případné poskytnutí auta i pro soukromé účely (1% vstupní ceny).

 U likvidátora stanoveného soudem se odměna řídí dle vyhlášky č. 479/2000 Sb., dle které je její výše 1 000,- Kč s možným zvýšením až na 5 000,- Kč, pokud není v likvidovaném subjektu žádný majetek. Jinak je odměna vypočítána z likvidačního majetku. O odměně likvidátora rozhoduje ten, kdo ho povolal, tedy soud. Odměna se obecně týká těch likvidátorů, které soud vybral ze seznamu insolvenčních správců, pokud nebylo možno povolat někoho z likvidované společnosti.

(z https://www.zakonyprolidi.cz;portalpohoda.cz)

Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.)
Místnost 013
Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Jelínek, jednatel společnosti
Tel.: +420 603427013
(Náhradní e-mail v případě výpadku:zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
ID datové schránky: 6z5vrbc