Legislativa

Zákony, dotýkající se likvidace:

Od 1. ledna 2014 je v platnosti zákon č. 90/2012 Sb ze dne 25. ledna 2012 č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Z pozice likvidace je třeba pečlivé pročtení odpovědnosti statutárů.
Likvidace je řešena od §187 nového Občanského zákoníku č. 89/2012. V hrubé zásadě je opsáno to, co bylo v Obchodním zákoníku od §68. Zůstává zveřejnění, postup likvidátora, účetní závěrky i archivace, kterou musí likvidátor zabezpečit na pevně stanovenou dobu.
Nové zákony v platnosti od 1.1.2014 – vybrané pasáže, týkající se likvidací: Jsou vybrány ty pasáže, které se dotýkají přímo likvidací. Dokument je v pdf zde.
Nařízení vlády č. 184/2019 Sb. upravuje zveřejnění výzvy věřitelům. Z portálu Zákony pro lidi je zde

Změnil se i insolvenční zákon č. 182/2006Sb.  změnami v zákoně č. 294/2013 (www.sbirka.cz). Na to, že je zákon v platnosti teprve od 1.1.2008 je změn velmi mnoho.

  • E-mail: likvidace@pulsar.cz,
  • Telefon: 603427013
  • ID datové schránky :6z5vrbc,
  • Kancelář  : Pulsar, s.r.o., Šumavská 31 a, 602 00  Brno