Co pro vás dle smlouvy děláme


Placená spolupráce dle smlouvy o dílo začíná až po zápisu likvidace do veřejného rejstříku – na www.justice.cz. Předchozí práce až do zápisu likvidace jsou pouze bonusem zdarma.

Smyslem naší práce je, že likvidátor obdrží prostřednictvím E-mail veškerá podání, připravená i s adresou, případně pouze k doplnění věcí, které neznáme. Není to forma právního zastoupení. Likvidátor plně za likvidaci zodpovídá, ale o likvidaci nemusí vědět nic. Jednotlivé dokumenty jsou v pravý čas likvidátorovi odesílány dle harmonogramu, který sleduje počítačový program. Likvidátor zajistí pouze podpis a odeslání, nic víc.


Jako bonus zdarma pomůžeme se zápisem likvidace, pokud to neudělá notář (u společností zapsaných v Obchodním rejstříku). Na požádání zašleme prohlášení likvidátora s podpisovým vzorem i prezentaci k návrhu na zápis likvidace do veřejného rejstříku nebo návrh na požádání připravíme, a to včetně zápisu výzvy pro věřitele, která ušetří jedno zveřejnění v Obchodním věstníku (1089 Kč). Zašleme také zápis z nejvyššího orgánu, který o likvidaci a povolání likvidátora rozhoduje.

1) Po zápisu likvidace začíná placená spolupráce. Ověříme formu zápisu na www.justice.cz a zašleme podklady pro zveřejnění v Obchodním věstníku, což se týká zejména likvidací z moci soudní, nebo po zápisu výzvy v Ostatních skutečnostech jenom pro jedno zveřejnění.
2) Pokud budou problémy s vyplněním on-line formuláře pro zveřejnění v Obchodním věstníku, vyplníme ho za vás a zašleme ho v pdf nebo s návratovým kódem.
3) V dalším E-mail zašleme dopisy, jen k podpisu, pro dotčené a pro známé věřitele a pro dotčené likvidací
4) Zašleme dopis s informací pro příslušný finanční úřad o vstupu do likvidace i s předvyplněnou adresou.
5) Zašleme aktivní tabulky pro soupis věřitelských přihlášek
6) Zašleme jen k doplnění adresy dopisy s výzvou na opravu věřitelské přihlášky
7) Zašleme jen k doplnění adresy dopisy na popření nevykonatelné věřitelské přihlášky.
8) Zašleme dopis na příslušný archiv s adresou, a to ve dvou variantách, pokud subjekt má dokumenty k archivaci, které archivu nabídne, nebo ve druhé variantě prohlášení o tom, že nic co by mohlo být nabídnuto archivu nebylo nalezeno.
9) Zašleme dopis i s adresou na příslušný celní úřad s žádostí o souhlas s výmazem, jsou to také správci daně.
10) Zašleme hotovou „Konečnou zprávu likvidátora“ jen k mírnému doplnění toho, co neznáme.
11) Zašleme hotový dopis na finanční úřad jen k podpisu se žádostí o souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu a s podáním návrhu na výmaz.
12) Zašleme zápis z poslední valné hromady, schůze družstevníků, či společníků, správní rady, tedy nejvyššího orgánu, ke schválení postupu likvidace, poslední účetní závěrky s daňovým přiznáním a ke schválení rozdělení případného likvidačního zůstatku.
13) V případě likvidace usnesením krajského soudu nebo Městského soudu v Praze zašleme žádost o schválení likvidace, závěrky a Konečné zprávy soudem, případně posoudíme a zašleme možnost uplatnění §82 rejstříkového zákona
14) Zašleme k podpisu prohlášení o průběhu likvidace v případě společnosti s jediným společníkem v působnosti valné hromady
15) Zašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že subjekt není účasten soudního sporu
16) Zašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že proti subjektu není vedeno trestní řízení
17) Zašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že byly v rámci likvidace uspokojeny všechny věřitelské přihlášky, pokud byly
18) Zašleme jen k podpisu prohlášení o uschování dokumentů z likvidace
19) Zašleme prezentaci k vyplnění návrhu na výmaz se všemi povinnými přílohami a vzorem
20) V případě problémů s vyplněním návrhu, návrh sami jako bonus na konci procesu likvidace zpracujeme a vyplněný návrh zašleme jen k ověření podpisu nebo zašleme návratový kód
21) V případě platební neschopnosti a předlužení pomůžeme konzultací a zprostředkujeme pro další postup spolupracujícího insolvenčního správce, který navrhne další postup a případně vypracuje insolvenční návrh.

22) Na základě konzultace prostřednictvím E-mail, telefonu nebo jakékoliv formy komunikace (Skype, Messenger, Viber, WhatsApp atd.) kdykoliv, cokoliv, zkonzultujeme. V běžné pracovní době i telefonicky.

Sledujte po podpisu smlouvy, zda jste v rámci smlouvy obdrželi všechny dokumenty prostřednictvím E-mail. Občas se něco někde ztratí nebo omylem smaže.

Také v průběhu likvidace potřebujeme zpětnou vazbu, abychom případně mohli upravit harmonogram, pokud nastane například nějaké zdržení. Napište nám proto občas, zda jste kroky z námi zaslaného E-mail učinili a kdy.


Postup likvidace se smlouvou (likvidacefirem.info, likvidace.eu, pulsar.cz) s námi.