Likvidátora provedeme likvidací

Smyslem naší práce je protáhnout likvidátora likvidací, co možno nejlevněji a nejrychleji. Bez toho, že by o procesu likvidace něco věděl.

Volejte na telefon 603427013 nebo pište na E-mail: likvidace@puslsar.cz

Likvidátor obdrží prostřednictvím E-mail veškerá podání, připravená i s adresou, případně pouze k doplnění věcí, které neznáme. Není to forma právního zastoupení. Likvidátor plně za likvidaci zodpovídá, ale o likvidaci nemusí vědět nic. Jednotlivé dokumenty jsou v pravý čas likvidátorovi odesílány dle harmonogramu, který sleduje počítačový program. Likvidátor zajistí pouze svůj podpis a odeslání, nic víc.

O likvidaci může rozhodnout usnesením soud. V den nabytí právní moci usnesení společnost vstupuje do likvidace. Proces likvidace je pak stejný jako v případě firmy, která sama o likvidaci rozhodla. Bez problémů provedeme likvidací i likvidátora, povolaného soudem.