Likvidátor je přes internet proveden krok po kroku likvidací právnické osoby.

Je to nabídka pro likvidátora povolaného z moci soudní i likvidátora povolaného subjektem. Nejedná se o právní zastoupení, ale o provedení likvidátora celou likvidací. Likvidace podle občanského zákoníku je proces, který má svoje zákonné postupy, které je nutno dodržet. Ne všechny nabídky likvidace jsou v souladu se zákonem.

E-mail: likvidace@pulsar.cz + 420 603427013

K 31.12.2023  jsme likvidací protáhli již přes 400  likvidátorů. Jak povolaných společností, tak i soudem. Máte společnost, družstvo, spolek, ústav, které nevykonávají žádnou činnost a nic tak nepřinášejí? Je to mrtvý subjekt?  Platíte pokuty za neodevzdaná daňová přiznání? Máte o starost navíc se sídlem firmy? Zlikvidujte tento subjekt.  Zbavte se ho. Prodej nemá smysl, s vaší historií pak může být použít k čemukoliv. V současné době lze v pohodě založit novou firmu s korunovým základním jměním. Námi nabízený postup je ze všech hledisek nejlevnější.

Likvidátorem může být kdokoliv, právně způsobilý. Ze subjektu i mimo něj. O likvidaci nemusí vědět vůbec nic. Platí to i o likvidátorovi, povolaného soudem.  Vše připravíme, a v pravý čas jen likvidátor dokument zaslaný elektronicky  podepíše, případně mírně doplní a odešle doporučenou cestou na připravenou adresu. Nic víc. Nemusíte platit za služby najatého likvidátora, je to zbytečné. S respektováním zákonných lhůt pro zveřejnění se  dá likvidace s námi za 4 až 6 měsíců v pohodě zvládnout, a ve finále podat návrh na výmaz.

Základní sazba (pro „mrtvé subjekty“) jen a pouze 2 x 2700 Kč + 21 % DPH.  Za půlroční platnost smlouvy, kdy se dá likvidace v pohodě zvládnout, je to 800.- Kč bez DPH za měsíc. 

Smlouva pro rok 2024 je zde v různých formátech textu:

   

  Základní cena je  pro „mrtvý“ subjekt stále pouze 2 x 2700 Kč + 21% DPH za půl roku poradenství. Druhá splátka následuje po cca 3 měsících od první. Lepší podmínky nenajdete. 

  Volejte na telefon 603 427 013 nebo pište na E-mail: likvidace@pulsar.cz. ID datové schránky: 6z5vrbc

  JEN PRO INFORMACI, NENÍ TO TŘEBA ČÍST:

  Obecně subjekty zapsané v Obchodním rejstříku (s.r.o., a.s., v.o.s., komanditní společnosti) musí o likvidaci a jmenování likvidátora rozhodnout na jednání nejvyššího orgánu (valné hromady, schůze družstevníků…) ověřeném notářem. První krok likvidace je tedy třeba projednat s notářem.  V případě spolků, OPS, nadací zašleme vzor zápisu z nejvyššího orgánu (schůze).

  Ideální termín pro vstup do likvidace je ke dni 1.1. (nikdy ne k 31.12.). Ale zejména tehdy, pokud je subjekt „mrtvý“, je to jedno. Jen je třeba počítat s účetním závěrkou ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace.

  Likvidátor obdrží prostřednictvím E-mail veškerá podání, připravená i s adresou, případně pouze k doplnění věcí, které neznáme. Není to forma právního zastoupení. Likvidátor nadále plně za likvidaci zodpovídá, ale o likvidaci nemusí vědět nic. Vůbec nic. Jednotlivé dokumenty jsou v pravý čas likvidátorovi odesílány dle harmonogramu prostřednictvím E-mail, termíny sleduje počítačový program. Likvidátor zajistí pouze svůj podpis a odeslání, nic víc. Komunikujeme prakticky 24 hodin denně.

  O likvidaci může rozhodnout usnesením soud. V den nabytí právní moci usnesení společnost vstupuje do likvidace. Proces likvidace je pak stejný jako v případě firmy, která sama o likvidaci rozhodla. Bez problémů provedeme likvidací i likvidátora, povolaného soudem.

  Zdarma pomůžeme se zápisem likvidace, pokud to neudělá notář (u společností zapsaných v Obchodním rejstříku). Na požádání zašleme prohlášení likvidátora s podpisovým vzorem i prezentaci k návrhu na zápis likvidace do veřejného rejstříku nebo návrh na požádání připravíme, a to včetně zápisu výzvy pro věřitele, která ušetří jedno zveřejnění v Obchodním věstníku (1089 Kč). Zašleme také zápis z nejvyššího orgánu, který o likvidaci a povolání likvidátora rozhoduje.

  Jak to funguje:

  Po zápisu likvidace začíná placená spolupráce. Ověříme formu zápisu na www.justice.cz a zašleme podklady pro zveřejnění v Obchodním věstníku, což se týká zejména likvidací z moci soudní.Pokud budou problémy s vyplněním on-line formuláře pro zveřejnění v Obchodním věstníku, vyplníme ho za vás a zašleme  v pdf nebo s návratovým kódem a návodem, jak formulář vyvolat.
  V dalším E-mail zašleme dopisy, jen k podpisu, pro dotčené a pro známé věřitele a pro dotčené likvidací.
  Zašleme dopis s informací pro příslušný finanční úřad o vstupu do likvidace i s předvyplněnou adresou k okamžitému odeslání..
  Zašleme aktivní tabulky pro soupis věřitelských přihlášek, pokud budou potřeba pro přihlášky do likvidace.
  Zašleme jen k doplnění adresy dopisy s výzvou na opravu věřitelské přihlášky.
  Zašleme jen k doplnění adresy dopisy na popření nevykonatelné věřitelské přihlášky.
  Zašleme předepsaný dopis na příslušný archiv s adresou, a to ve dvou variantách, pokud subjekt má dokumenty k archivaci, které archivu nabídne, nebo ve druhé variantě prohlášení o tom, že nic co by mohlo být nabídnuto archivu nebylo nalezeno.
  Zašleme dopis i s adresou na příslušný celní úřad s žádostí o souhlas s výmazem, připravený přímo k odeslání.
  Zašleme hotovou několikastránkovou „Konečnou zprávu likvidátora“ jen k mírnému doplnění toho, co neznáme.
  Zašleme hotový dopis na finanční úřad jen k podpisu se žádostí o souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu a s podáním návrhu na výmaz.
  Zašleme hotový zápis z poslední valné hromady, schůze družstevníků, či společníků, správní rady, tedy nejvyššího orgánu, ke schválení postupu likvidace, poslední účetní závěrky s daňovým přiznáním a ke schválení rozdělení případného likvidačního zůstatku.
  V případě likvidace usnesením krajského soudu nebo Městského soudu v Praze zašleme žádost o schválení likvidace, závěrky a Konečné zprávy soudem, případně posoudíme a zašleme možnost uplatnění §82 rejstříkového zákona.
  Zašleme k podpisu prohlášení o průběhu likvidace v případě společnosti s jediným společníkem v působnosti valné hromady.

  Poslední kroky likvidace:

  Zašleme jen k podpisu několik prohlášení, která soud vyžaduje k návrhu na výmaz.
  Zašleme prezentaci k vyplnění návrhu na výmaz se všemi povinnými přílohami a vzorem.
  V případě problémů s vyplněním návrhu, návrh sami jako bonus na konci procesu likvidace zpracujeme a vyplněný návrh zašleme jen k ověření podpisu nebo zašleme návratový kód.
  V případě platební neschopnosti a předlužení pomůžeme konzultací a pokud bude zájem zprostředkujeme pro další postup spolupracujícího insolvenčního správce, který navrhne další postup a případně vypracuje insolvenční návrh.

  Komunikace s námi:

  Prostřednictvím E-mail nebo jakékoliv formy komunikace (Skype, Messenger, Viber, WhatsApp atd.) kdykoliv, cokoliv, zkonzultujeme. V běžné pracovní době i telefonicky.

  Rámcově náklady likvidace:

  Poplatek notáři, tam kde je třeba notářský zápis včetně zápisu na www.justice.cz ..cca 5 – 7 tis. Kč + DPH, poradenství v likvidaci – 5,4 tis. Kč + DPH, jedno zveřejnění v Obchodním věstníku 900.- Kč + DPH, + drobné výdaje – ověřování podpisů, konverze dat cca 300 až 500 Kč.

  Sledujte po podpisu smlouvy, zda jste v rámci smlouvy obdrželi všechny dokumenty prostřednictvím E-mail. Občas se něco někde ztratí nebo omylem smaže. Několikrát pošleme seznam pro kontrolu, zda máte vše k podání návrhu na výmaz.

  V průběhu likvidace potřebujeme zpětnou vazbu, abychom případně mohli upravit harmonogram, pokud nastane například nějaké zdržení. Napište nám proto občas, zda jste kroky z námi zaslaného E-mail učinili a kdy.

  KONTAKTY:
   
  Volejte na telefon 603427013 nebo pište na E-mail: likvidace@pulsar.cz.

  Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.)
  Místnost 013
  Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Jelínek, jednatel společnosti
  Tel.: +420 603427013
  (Náhradní e-mail v případě výpadku:zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
  ID datové schránky: 6z5vrbc