Likvidace právnické osoby. Likvidátor je proveden celou likvidací.

Likvidátor je v pohodě přes internet proveden celou likvidací. O procesu likvidace nemusí vědět vůbec nic. Veškerá podání obdrží v pravý čas vyhotovená, pouze k podpisu a odeslání na připravenou adresu. Vše je zařízeno prostřednictvím internetu.  Likvidaci nemusí provádět najatý externí likvidátor nebo společnost, či právní zástupce. Společnost v likvidaci nemusí nikomu nic předávat, platit, nad společností není ztracena kontrola, a v zásadě likvidaci lze provádět libovolně dlouho. V likvidaci je nutno dodržet pouze dílčí termíny spojené s účetnictvím a ve finále s návrhem na výmaz. Není to nákladná forma právního zastoupení, likvidátor sám připravené materiály podepisuje na základě své kompetence, případně je doplní o to, co neznáme, a odešle na připravenou adresu poštou nebo svojí datovou schránkou. Máme klienty po celé republice, nejvíce v Praze. Likvidací jsme provedli již cca 300 likvidátorů, kteří o likvidaci nevěděli nic jak před likvidací, tak i po ní. 

Žádný jednodušší a levnější postup již není.

Kontaktujte nás:

V případě obchodních společností je vyžadován notářský zápis z jednání nejvyššího orgánu, a to i tehdy, pokud je jediný společník v působnosti valné hromady. To je také jediný důvod ke krátkému opuštění domova. Nechejte se povolat likvidátorem. Jinak je třeba jen připojení k internetu a s naší asistencí tak můžete likvidovat i v karanténě s Covid 19. Využijte aspoň takto čas v rámci covidových nařízení vlády a zbavte se společností, které nic nepřinášejí a pouze vykazují nuly. Vše je řízeno pomocí internetu. Jde samozřejmě využít osobních konzultací, ale drtivou většinu likvidátorů jsme nikdy neviděli.

Stručně o likvidaci právnické osoby:

 • Nejvyšší orgán subjektu rozhodne o zrušení s likvidací a vstupu do likvidace  k určitému dni (nejlépe nějakého 1. v měsíci) a  povolá likvidátora (nemusí o likvidaci vědět vůbec nic). V případě a.s., s.r.o., komanditní společnosti, družstva se musíte domluvit s notářem na ověření jednání nejvyššího orgánu.
 • Nebo o likvidaci rozhodne usnesením soud a povolá likvidátora. Vstup do likvidace nastává dnem nabytí právní moci usnesení. Likvidátor ustanovený soudem ze své funkce není nadšen, nicméně s námi ho likvidace firmy nikterak nezatíží a nemusí o ní nic vědět.
 • Pokud s námi uzavřete smlouvu, likvidátora procesem likvidace provedeme od začátku až po návrh na výmaz, který za vás v případě nutnosti vyplníme. Likvidátor o likvidaci nemusí vědět vůbec nic. Vše obdrží v pravý čas pouze k podpisu a odeslání.
 • Ušetříte peníze za externího likvidátora a firmu budete mít stále pod kontrolou. Nemusíte nic nikomu předávat a být k dispozici. Není to nákladné právní zastoupení. 
 • Základní cena za celý proces likvidace je pouze 5000 Kč plus 21% DPH . Platba je rozdělena na dvě splátky po 2500.- Kč plus DPH dle základních etap likvidace. 
 • Likvidační proces   není nic jednoduchého. Ale likvidátor, vedený naší společností ho znát nemusí. Kontaktujte nás na  E-mail likvidace@pulsar.cz, nebo prostřednictvím telefonu  603427013  V podstatě nám stačí zaslaná smlouva, my doplníme náš podpis, zašleme zpět, a okamžitě začneme s činností. V pravý čas zašleme  prostřednictvím E-mail dokumenty k podání i s vyplněnou adresou. Likvidátor jej pouze stáhne, někdy doplní o to, co neznáme, vytiskne, podepíše a odešle na již připravenou adresu. Nebo zašle do datové schránky.

Je naprosto lhostejné, kde bydlíte nebo kde má firma sídlo. Vše je řešeno prostřednictvím sítě. Máme klienty v Ústí nad Labem i Českém Těšíně, nejvíce v Praze, Brně a Ostravě. 

 Návrh smlouvy v dalších formátech textového dokumentu:

Součástí služby není poradenství v účtování. Jen dohled nad termíny.  V případě potřeby předáme kontakt na naši účetní. Tato služba je hrazena zvlášť.

Firma Pulsar  s.r.o. byla založena už v roce 1993. Má dlouholetou tradici v oblasti obchodu, zejména s výpočetní technikou, poradenství v ekonomice, v oblasti zprostředkování a v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. V současné době se zabývá poradenstvím v oblasti likvidace právnických osob a pořádáním seminářů k likvidacím.

 • Kancelář  : Pulsar, s.r.o., Šumavská 31a (Pergola), 602 00  Brno
 • GPS: 49.2091461911, 16.5931561227
  • Skype  jednatele : zdenek_jelinek
  • Facebook jednatele : jelinek@posudek.cz
  • ID – datová schránka : 4e77qt
  • Možnost komunikace přes Skype, Viber, WhatsApp, Messenger
   • www.pulsar.cz
   • www.likvidacefirem.info
   • www.likvidace.eu
   • zdenekjelinek.com
   • zdenekjelinek.cz