Likvidátor je přes internet proveden likvidací právnické osoby.

Smyslem naší práce je protáhnout likvidátora likvidací, co možno nejlevněji a nejrychleji. Bez toho, že by o procesu likvidace něco věděl.

Máte společnost, družstvo, spolek, ústav, které nevykonávají žádnou činnost a nic nepřinášejí? Je to mrtvý subjekt?  Platíte pokuty za neodevzdaná daňová přiznání? Máte o starost navíc se sídlem firmy? Zlikvidujte tento subjekt.  Zbavte se ho. Prodej nemá smysl, s vaší historií pak může být použít k čemukoliv. V současné době lze v pohodě založit novou firmu s korunovým základním jměním. 

Likvidátorem může být kdokoliv, právně způsobilý. Ze subjektu i mimo něj. O likvidaci nemusí vědět vůbec nic. Platí to i o likvidátorovi, povolaného soudem. Likvidátor nemusí znát nic o činnostech likvidátora, postupu likvidace, ani o termínech. Vše připravíme, a v pravý čas jen likvidátor dokument zaslaný elektronicky  podepíše, případně mírně doplní a odešle doporučenou cestou na připravenou adresu. Nic víc. S respektováním zákonných lhůt pro zveřejnění se  dá likvidace s námi za 4 až 6 měsíců v pohodě zvládnout a ve finále podat návrh na výmaz.

Volejte na telefon 603 427 013 nebo pište na E-mail: likvidace@pulsar.cz. ID datové schránky: 6z5vrbc

Obecně subjekty zapsané v Obchodním rejstříku musí o likvidaci a jmenování likvidátora rozhodnout na jednání nejvyššího orgánu (valné hromady, schůze družstevníků…) ověřeném notářem. První krok likvidace je tedy třeba projednat s notářem. 

Ideální termín pro vstup do likvidace je ke dni 1.1. (nikdy ne k 31.12.).

Základní sazba (pro „mrtvé subjekty“) je pouze 2 x 2600 Kč + 21 % DPH.  Za půlroční platnost smlouvy, kdy se dá likvidace v pohodě zvládnout, je to 800.- Kč bez DPH za měsíc.  

Smlouva je zde v různých formátech textu:

    1. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu MS Word .docx
    2. Návrh smlouvy ke stažení je ve starém formátu MS Word .doc
    3. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .odt
    4. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .pdf
    5. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .xps

Základní cena je tedy pro „mrtvý“ subjekt je stále pouze 2 x 2600 Kč + 21% DPH za půl roku poradenství. Likvidace se dá za 4 až 5 měsíců zvládnout.  Zdržuje ji pouze tříměsíční čekání na reakce po druhém zveřejnění. Druhá splátka je cca po 3 měsících od první. Lepší podmínky nenajdete. 

Likvidátor obdrží prostřednictvím E-mail veškerá podání, připravená i s adresou, případně pouze k doplnění věcí, které neznáme. Není to forma právního zastoupení. Likvidátor nadále plně za likvidaci zodpovídá, ale o likvidaci nemusí vědět nic. Vůbec nic. Jednotlivé dokumenty jsou v pravý čas likvidátorovi odesílány dle harmonogramu prostřednictvím E-mail, termíny sleduje počítačový program. Likvidátor zajistí pouze svůj podpis a odeslání, nic víc. Komunikujeme prakticky 24 hodin denně.

O likvidaci může rozhodnout usnesením soud. V den nabytí právní moci usnesení společnost vstupuje do likvidace. Proces likvidace je pak stejný jako v případě firmy, která sama o likvidaci rozhodla. Bez problémů provedeme likvidací i likvidátora, povolaného soudem.

Jako bonus zdarma pomůžeme se zápisem likvidace, pokud to neudělá notář (u společností zapsaných v Obchodním rejstříku). Na požádání zašleme prohlášení likvidátora s podpisovým vzorem i prezentaci k návrhu na zápis likvidace do veřejného rejstříku nebo návrh na požádání připravíme, a to včetně zápisu výzvy pro věřitele, která ušetří jedno zveřejnění v Obchodním věstníku (1089 Kč). Zašleme také zápis z nejvyššího orgánu, který o likvidaci a povolání likvidátora rozhoduje.

Po zápisu likvidace začíná placená spolupráce. Ověříme formu zápisu na www.justice.cz a zašleme podklady pro zveřejnění v Obchodním věstníku, což se týká zejména likvidací z moci soudní, nebo po zápisu výzvy v Ostatních skutečnostech jenom pro jedno zveřejnění.
Pokud budou problémy s vyplněním on-line formuláře pro zveřejnění v Obchodním věstníku, vyplníme ho za vás a zašleme ho v pdf nebo s návratovým kódem.
V dalším E-mail zašleme dopisy, jen k podpisu, pro dotčené a pro známé věřitele a pro dotčené likvidací.
Zašleme dopis s informací pro příslušný finanční úřad o vstupu do likvidace i s předvyplněnou adresou.
Zašleme aktivní tabulky pro soupis věřitelských přihlášek, pokud budou potřeba pro přihlášky do likvidace.
Zašleme jen k doplnění adresy dopisy s výzvou na opravu věřitelské přihlášky.
Zašleme jen k doplnění adresy dopisy na popření nevykonatelné věřitelské přihlášky.
Zašleme dopis na příslušný archiv s adresou, a to ve dvou variantách, pokud subjekt má dokumenty k archivaci, které archivu nabídne, nebo ve druhé variantě prohlášení o tom, že nic co by mohlo být nabídnuto archivu nebylo nalezeno.
Zašleme dopis i s adresou na příslušný celní úřad s žádostí o souhlas s výmazem, jsou to také správci daně.
Zašleme hotovou „Konečnou zprávu likvidátora“ jen k mírnému doplnění toho, co neznáme.
Zašleme hotový dopis na finanční úřad jen k podpisu se žádostí o souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu a s podáním návrhu na výmaz.
Zašleme zápis z poslední valné hromady, schůze družstevníků, či společníků, správní rady, tedy nejvyššího orgánu, ke schválení postupu likvidace, poslední účetní závěrky s daňovým přiznáním a ke schválení rozdělení případného likvidačního zůstatku.
V případě likvidace usnesením krajského soudu nebo Městského soudu v Praze zašleme žádost o schválení likvidace, závěrky a Konečné zprávy soudem, případně posoudíme a zašleme možnost uplatnění §82 rejstříkového zákona
Zašleme k podpisu prohlášení o průběhu likvidace v případě společnosti s jediným společníkem v působnosti valné hromady.

Zašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že subjekt není účasten soudního sporu
Zašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že proti subjektu není vedeno trestní řízení
Zašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že byly v rámci likvidace uspokojeny všechny věřitelské přihlášky, pokud byly
Zašleme jen k podpisu prohlášení o uschování dokumentů z likvidace
Zašleme prezentaci k vyplnění návrhu na výmaz se všemi povinnými přílohami a vzorem
V případě problémů s vyplněním návrhu, návrh sami jako bonus na konci procesu likvidace zpracujeme a vyplněný návrh zašleme jen k ověření podpisu nebo zašleme návratový kód
V případě platební neschopnosti a předlužení pomůžeme konzultací a zprostředkujeme pro další postup spolupracujícího insolvenčního správce, který navrhne další postup a případně vypracuje insolvenční návrh.

Komunikace s námi: Prostřednictvím E-mail nebo jakékoliv formy komunikace (Skype, Messenger, Viber, WhatsApp atd.) kdykoliv, cokoliv, zkonzultujeme. V běžné pracovní době i telefonicky.

Rámcově náklady likvidacePoplatek notáři, tam kde je třeba notářský zápis včetně zápisu na www.justice.cz ..cca 5 – 7 tis. Kč + DPH, poradenství v likvidaci – 5,2 tis. Kč + DPH, jedno zveřejnění v Obchodním věstníku 900.- Kč + DPH, + drobné výdaje – ověřování podpisů, konverze dat cca 500 Kč.

Sledujte po podpisu smlouvy, zda jste v rámci smlouvy obdrželi všechny dokumenty prostřednictvím E-mail. Občas se něco někde ztratí nebo omylem smaže. Několikrát pošleme seznam pro kontrolu, zda máte vše k podání návrhu na výmaz.

V průběhu likvidace potřebujeme zpětnou vazbu, abychom případně mohli upravit harmonogram, pokud nastane například nějaké zdržení. Napište nám proto občas, zda jste kroky z námi zaslaného E-mail učinili a kdy.

Volejte na telefon 603427013 nebo pište na E-mail: likvidace@pulsar.cz.
 
Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.)
Místnost 013
Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Jelínek, jednatel společnosti
Tel.: +420 603427013
(Náhradní e-mail v případě výpadku:zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
ID datové schránky: 6z5vrbc