Likvidátora provedeme likvidací.

Smyslem naší práce je protáhnout likvidátora likvidací, co možno nejlevněji a nejrychleji. Bez toho, že by o procesu likvidace něco věděl.

Volejte na telefon 603427013 nebo pište na E-mail: likvidace@pulsar.cz.

Základní cena pouze 2 x 2500 Kč + 21% DPH za půl roku. Druhá splátka cca po 3 měsících od první. Lepší podmínky stěží najdete.

Likvidátor obdrží prostřednictvím E-mail veškerá podání, připravená i s adresou, případně pouze k doplnění věcí, které neznáme. Není to forma právního zastoupení. Likvidátor plně za likvidaci zodpovídá, ale o likvidaci nemusí vědět nic. Jednotlivé dokumenty jsou v pravý čas likvidátorovi odesílány dle harmonogramu, který sleduje počítačový program. Likvidátor zajistí pouze svůj podpis a odeslání, nic víc.

O likvidaci může rozhodnout usnesením soud. V den nabytí právní moci usnesení společnost vstupuje do likvidace. Proces likvidace je pak stejný jako v případě firmy, která sama o likvidaci rozhodla. Bez problémů provedeme likvidací i likvidátora, povolaného soudem.

Jako bonus zdarma pomůžeme se zápisem likvidace, pokud to neudělá notář (u společností zapsaných v Obchodním rejstříku). Na požádání zašleme prohlášení likvidátora s podpisovým vzorem i prezentaci k návrhu na zápis likvidace do veřejného rejstříku nebo návrh na požádání připravíme, a to včetně zápisu výzvy pro věřitele, která ušetří jedno zveřejnění v Obchodním věstníku (1089 Kč). Zašleme také zápis z nejvyššího orgánu, který o likvidaci a povolání likvidátora rozhoduje.

Po zápisu likvidace začíná placená spolupráce. Ověříme formu zápisu na www.justice.cz a zašleme podklady pro zveřejnění v Obchodním věstníku, což se týká zejména likvidací z moci soudní, nebo po zápisu výzvy v Ostatních skutečnostech jenom pro jedno zveřejnění.
Pokud budou problémy s vyplněním on-line formuláře pro zveřejnění v Obchodním věstníku, vyplníme ho za vás a zašleme ho v pdf nebo s návratovým kódem.
V dalším E-mail zašleme dopisy, jen k podpisu, pro dotčené a pro známé věřitele a pro dotčené likvidací.
Zašleme dopis s informací pro příslušný finanční úřad o vstupu do likvidace i s předvyplněnou adresou.
Zašleme aktivní tabulky pro soupis věřitelských přihlášek
Zašleme jen k doplnění adresy dopisy s výzvou na opravu věřitelské přihlášky
Zašleme jen k doplnění adresy dopisy na popření nevykonatelné věřitelské přihlášky.
Zašleme dopis na příslušný archiv s adresou, a to ve dvou variantách, pokud subjekt má dokumenty k archivaci, které archivu nabídne, nebo ve druhé variantě prohlášení o tom, že nic co by mohlo být nabídnuto archivu nebylo nalezeno.
Zašleme dopis i s adresou na příslušný celní úřad s žádostí o souhlas s výmazem, jsou to také správci daně.
Zašleme hotovou „Konečnou zprávu likvidátora“ jen k mírnému doplnění toho, co neznáme.
Zašleme hotový dopis na finanční úřad jen k podpisu se žádostí o souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu a s podáním návrhu na výmaz.
Zašleme zápis z poslední valné hromady, schůze družstevníků, či společníků, správní rady, tedy nejvyššího orgánu, ke schválení postupu likvidace, poslední účetní závěrky s daňovým přiznáním a ke schválení rozdělení případného likvidačního zůstatku.
V případě likvidace usnesením krajského soudu nebo Městského soudu v Praze zašleme žádost o schválení likvidace, závěrky a Konečné zprávy soudem, případně posoudíme a zašleme možnost uplatnění §82 rejstříkového zákona
Zašleme k podpisu prohlášení o průběhu likvidace v případě společnosti s jediným společníkem v působnosti valné hromadyZašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že subjekt není účasten soudního sporu
Zašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že proti subjektu není vedeno trestní řízení
Zašleme jen k podpisu prohlášení o tom, že byly v rámci likvidace uspokojeny všechny věřitelské přihlášky, pokud byly
Zašleme jen k podpisu prohlášení o uschování dokumentů z likvidace
Zašleme prezentaci k vyplnění návrhu na výmaz se všemi povinnými přílohami a vzorem
V případě problémů s vyplněním návrhu, návrh sami jako bonus na konci procesu likvidace zpracujeme a vyplněný návrh zašleme jen k ověření podpisu nebo zašleme návratový kód
V případě platební neschopnosti a předlužení pomůžeme konzultací a zprostředkujeme pro další postup spolupracujícího insolvenčního správce, který navrhne další postup a případně vypracuje insolvenční návrh.

Prostřednictvím E-mail, telefonu nebo jakékoliv formy komunikace (Skype, Messenger, Viber, WhatsApp atd.) kdykoliv, cokoliv, zkonzultujeme. V běžné pracovní době i telefonicky.

Rámcově náklady likvidace: Poplatek notáři, tam kde je třeba notářský zápis včetně zápisu na www.justice.cz ..cca 5 – 7 tis. Kč + DPH, poradenství v likvidaci – 5 tis. Kč + DPH, + drobné výdaje – ověřování podpisů, konverze dat cca 500 Kč

Sledujte po podpisu smlouvy, zda jste v rámci smlouvy obdrželi všechny dokumenty prostřednictvím E-mail. Občas se něco někde ztratí nebo omylem smaže. Několikrát pošleme seznam pro kontrolu, zda máte vše k podání návrhu na výmaz.

V průběhu likvidace potřebujeme zpětnou vazbu, abychom případně mohli upravit harmonogram, pokud nastane například nějaké zdržení. Napište nám proto občas, zda jste kroky z námi zaslaného E-mail učinili a kdy.