Likvidace právnické osoby. Likvidátor je proveden celou likvidací.

Blíží se termín 1.1.2022. Je to ideální  termín vstupu do likvidace – účetní závěrka za rok 2021 je současně účetní závěrkou ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace. 

Likvidátor nemusí o likvidaci vědět vůbec nic jak před jejím začátkem, tak i v průběhu, a stejně tak i po likvidaci. Likvidátor je v pohodě přes internet proveden celou likvidací.  Veškerá podání obdrží v pravý čas vyhotovená, pouze k podpisu a odeslání na připravenou adresu.

Likvidátor nemusí nikam chodit, nemusí nikomu nic předávat a nikomu nic vysvětlovat. Vše je prováděno prostřednictvím internetu.  Likvidaci nemusí dělat najatý externí likvidátor nebo společnost, či právní zástupce. Statutáři subjektu v likvidaci nemusí nikomu nic předávat, nikomu  platit, nad společností není ztracena kontrola, a v zásadě likvidaci lze provádět libovolně dlouho. V likvidaci je nutno dodržet pouze dílčí termíny spojené s účetnictvím a ve finále s návrhem na výmaz. Není to nákladná forma právního zastoupení, likvidátor sám připravené materiály podepisuje na základě své kompetence, případně je pouze doplní o to, co neznáme, a odešle na připravenou adresu poštou nebo svojí datovou schránkou. Máme klienty po celé republice, nejvíce v Praze. Likvidací jsme provedli již cca 300 likvidátorů, kteří o likvidaci nevěděli nic jak před likvidací, tak i po ní.

Žádný jednodušší a levnější postup již neexistuje.

Kontaktujte nás:

V případě obchodních společností je vyžadován notářský zápis z jednání nejvyššího orgánu, a to i tehdy, pokud je jediný společník v působnosti valné hromady. To je také jediný důvod ke krátkému opuštění domova. U spolků stačí zápis ze schůze členů spolku a totéž platí v případě v.o.s.. Nechejte se v klidu jmenovat likvidátorem. Jinak je třeba jen připojení k internetu a s naší asistencí tak můžete likvidovat i v karanténě s Covid 19. Využijte aspoň takto čas v rámci covidových restrikcí vlády a zbavte se společností, které nic nepřinášejí a pouze vykazují nuly. Vše je prováděno pomocí internetu. Jde samozřejmě využít osobních konzultací v kanceláři nebo zasedací místnosti pro více lidí, ale drtivou většinu likvidátorů jsme nikdy neviděli.

Stručně o likvidaci právnické osoby:

  • Nejvyšší orgán subjektu rozhodne o zrušení s likvidací a vstupu do likvidace  k určitému dni (nejlépe nějakého 1. v měsíci) a  povolá likvidátora (nemusí o likvidaci vědět vůbec nic). V případě a.s., s.r.o., komanditní společnosti, družstva se musíte domluvit s notářem na ověření jednání nejvyššího orgánu. To je nejnákladnější etapa likvidace.
  • Nebo o likvidaci rozhodne usnesením soud a povolá likvidátora na základě návrhu někoho, kdo doloží právní důvod návrhu na zrušení subjektu s likvidací (finanční úřad, živnostenský úřad, sám soud, společník, který nemá kontakt s dalšími společníky atd.). Vstup do likvidace nastává dnem nabytí právní moci usnesení. Likvidátor ustanovený soudem ze své funkce není nadšen, nicméně s námi ho likvidace firmy nikterak nezatíží a nemusí o ní nic vědět. 
  • Pokud s námi uzavřete smlouvu, likvidátora procesem likvidace provedeme od začátku až po návrh na výmaz, který za vás v případě, pokud vám to nepůjde,  vyplníme. Likvidátor o likvidaci skutečně nemusí vědět vůbec nic. Vše obdrží v pravý čas pouze k podpisu a odeslání.
  • Ušetříte peníze za externího likvidátora a firmu budete mít stále pod kontrolou. Nemusíte nic nikomu předávat a být k dispozici. Není to nákladné právní zastoupení. Nemusíte využívat nákladné právní zastoupení.
  • Základní cena za celý proces likvidace je pouze 5000 Kč plus 21% DPH . Platba je rozdělena na dvě splátky po 2500.- Kč plus DPH dle dvou základních etap likvidace. 
  • Likvidační proces   není nic jednoduchého. Ale likvidátor, vedený naší společností ho znát nemusí. Kontaktujte nás na  E-mail likvidace@pulsar.cz, nebo prostřednictvím telefonu  603427013  V podstatě nám stačí zaslaná smlouva, my doplníme náš podpis, zašleme zpět, a okamžitě začneme s činností. V pravý čas zašleme  prostřednictvím E-mail dokumenty k podání i s vyplněnou adresou. Likvidátor je pouze stáhne, někdy pouze doplní o to, co neznáme, vytiskne, podepíše a odešle na již připravenou adresu. Nebo zašle do datové schránky adresáta.

Je naprosto lhostejné, kde bydlíte nebo kde má firma sídlo. Vše je řešeno prostřednictvím sítě. Máme klienty v Ústí nad Labem i Českém Těšíně, nejvíce v Praze, Brně a Ostravě  Máme klienty na Slovensku, v Rakousku, v Německu,  ale i v Ghaně.

 Návrh smlouvy v různých formátech textového dokumentu:

Součástí služby není poradenství v účtování. Jen dohled nad termíny.  V případě potřeby předáme kontakt na spolupracující  účetní poradkyni. Tato služba je hrazena zvlášť na základě Vaší dohody s účetní.

Smlouva má půlroční platnost od data podpisu, pokud dojde k podpisu před datem vstupu do likvidace, tak smlouva má platnost půl roku až od data vstupu.

Firma Pulsar  s.r.o. byla založena už v roce 1993. Má dlouholetou tradici v oblasti  poradenství v ekonomice, v oblasti zprostředkování a v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. V současné době se zabývá poradenstvím v oblasti likvidace právnických osob a pořádáním seminářů k likvidacím. Jednatel, soudní znalec, je emeritní konkurzní správce, likvidátor a vysokoškolský učitel.

  • Kancelář  : Pulsar, s.r.o., Šumavská 31a (Pergola), 602 00  Brno
  • GPS: 49.2091461911, 16.5931561227